Mjölby kommun, länk till startsidan

Stöd till familjen

Här hittar du vägar till stöd i olika familjerelaterade frågor.

Aktuellt

Kurser för vårdnadshavare

Vill du lära dig mer om ditt barn och ditt föräldraskap? Anmäl dig till någon av våra föräldrautbildningar.

Slutna händer och en laptop, i bakgrunden en kvinna som håller i en penna

MiniMaria

MiniMaria finns för dig som upplever oro kring din eller någon närståendes alkohol- och/eller narkotikaanvändande.

Nyheter