Mjölby kommun, länk till startsidan

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

I Mjölby kommun vill vi att barn och unga ska ha en fungerande skolgång samt ett liv fritt från droger och kriminalitet. Samverkan inom skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är ett arbetssätt för att lyckas med det.

Vad är SSPF?

I Mjölby kommun samverkar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande för barn och ungdomar. SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer, barn och ungdomar mellan 10 och 17 år.

När kan SSPF bli aktuellt?

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 17 år. Tillsammans med vårdnadshavare, barnet/ungdomen och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för individen som det finns oro kring. Oron kan till exempel handla om:

  • svårigheter att koncentrera sig i skolan
  • hög frånvaro från skolan
  • ett normbrytande beteende
  • barnet/ungdomen har begått brott
  • drogproblematik

Ofta krävs flera saker för att barn och ungdomar ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en.

Samtycke behövs

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Det sker genom en samtyckesblankett. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för något barn eller någon ungdom i din närhet, kan du kontakta vår SSPF-koordinator. Se kontaktuppgifer nedan.

Fakta om SSPF

SSPF står för Samverkansformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. SSPF som samverkansform har funnits i delar av Sverige sedan 2007. Modellen är väl beprövad och utvärderad. Det framgångsrika med samverkansmodellen är att socialtjänst, skola och polis och fritid skapar en gemensam problembild och är överens om vilka delar som samarbetet ska ske kring.

Arbetet är inriktat mot förebyggande och främjande arbete med gemensamma handlingsplaner. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt. SSPF arbetar främst kring en individ, men det kan även finnas insatser på gruppnivå. Idag jobbar cirka 150 kommuner i Sverige med SSPF.

SSPF-koordinator

Ulrika Borg

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?