Mjölby kommun, länk till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa eller riskerar att fara illa, är det vår uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Vissa personer har anmälningsplikt

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att göra en anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller exempelvis personal i skola, på fritids, inom sjukvården och polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Som privatperson kan du göra anmälan anonymt. Väljer du att vara anonym, tänk på att inte uppge några viktiga uppgifter som kan koppla informationen till dig. Viktigt att tänka på är att utredningen försvåras för omsorgs- och socialförvaltningen om du väljer att vara anonym.

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska fara illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.

Gör en anmälan

Anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen görs via följande e-tjänst:

Du kan alltid ringa och rådgöra med omsorgs- och socialförvaltningen på socialtjänstens mottagning på telefon 010-234 52 20. Se telefontider längre ned.

För akuta situationer efter dagtid

Kontakta socialjouren kvällar och helger via telefon 013-20 75 26. Vid akuta ärenden vid andra tider, kontakta SOS alarm på telefon 112.

Socialjouren

Viktiga telefonnummer

Vad händer efter en anmälan?

Efter att socialtjänsten får in en orosanmälan är de skyldiga att göra en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det betyder i regel att de omedelbart reagerar på en anmälan och bedömer om det finns ett missförhållande och i så fall hur allvarligt det är. Misstänker man att barnet är utsatt för våld inleds en utredning direkt, annars gör man en förhandsbedömning som får ta max 14 dagar.

Om socialtjänsten efter förhandsbedömningen bedömer att det finns risk för missförhållanden inleder de en utredning. Utredningen innebär att de intervjuar familjemedlemmar, närstående, skolpersonal och andra för att få en samlad bild av barnets situation.

Kontakt

Mottagningstelefon
Omsorgs- och socialförvaltningen
Öppettider och postadress
Måndag: 8:30-10Tisdag: 13-14:30Onsdag: 8:30-10Torsdag: 8:30-10Fredag: 8:30-10Mjölby kommunOmsorgs- och socialförvaltningenEnhet Barn och unga595 80 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?