Mjölby kommun, länk till startsidan

Kurser för föräldrar

Som förälder ställs vi inför olika utmaningar och ibland har vi svårt att veta hur vi ska hantera dem. Problemen vi möter är olika och varierar, främst med tanke på barnens ålder och utvecklingsnivå.

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 3 till 18 år. Programmen syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barnet/ungdomen och föräldrarna.

Kurserna ger dig möjlighet att:

  • Träffa andra föräldrar
  • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
  • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

ABC, alla barn i centrum, 3–12 år

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Det som allra mest påverkar detta när barn bor hemma är relationen till deras föräldrar.

Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Utvärderingar av ABC

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet i en studie där mer än 600 föräldrar deltog. Studien visade att ABC har positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Även föräldrarna fick bra resultat.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två timmar långa och leds av utbildade gruppledare.

Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – Visa kärlek - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Utbildningstillfällen

Här är kommande kursstarter. Samtliga kurser är i Familjeteamets lokaler på Industrigatan 1.

  • Nästa kursstart är den 27 februari klockan 15.00-17.00. Övriga tillfällen är den 12 mars, 26 mars och 9 april.
  • Andra kursstarten är den 14 maj kl 16:00-18:00. Övriga tillfällen är den 28 maj, 11 juni och 25 juni.
  • Tredje kursstart: tisdagar vecka 35, 37, 39, 41, klockan 16.00-18.00
  • Fjärde kursstart (digitalt via Teams): onsdagar vecka 45,47, 49, 51 klockan 17.00-19.00

Varje kurs erbjuder max 10 platser och du kan som mest boka in tre platser.

Kontakt

Therese Bremer, therese.bremer@mjolby.se

Oskar Frodin, oskar.frodin@mjolby.se

Stödgrupp för barn och ungdomar

Vad är stödgrupp?
Stödgruppen är till för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk eller barn som bevittnat våld i hemmet. Syftet med stödgrupp är att stärka en känsla av sammanhang, avlasta ansvar, stärka barnets strategier för att kunna må bra och ge hopp. Stödgruppen passar barn från 7 år och uppåt.

Vad innehåller stödgrupp?
Stödgruppen består av 6 träffar där vi ses en gång i veckan, med avbrott för skollov. Vi ses i cirka två timmar varje gång. Innan gruppstart får barnet och föräldrarna träffa gruppledarna vid ett par tillfällen för att få information och för att förbereda inför grupp.

Alla träffar har olika teman, som exempelvis ”Jag är inte ensam” och ”Min berättelse”. Under träffarna gör vi olika övningar kopplade till dagens tema. Bland annat tittar vi på filmklipp, har diskussioner och ritar.

Det är parallella grupper för barnen och föräldrarna där båda grupperna använder ungefär samma material, men där fokus i föräldragruppen blir kring hur föräldern ska bemöta sitt barn.

Gruppstart: Den 23 april startar en ny omgång. Du anmäler er genom att ringa till familjeteamet.

Kontakt

Jessica Bergman, jessica.bergman@mjolby.se
Emelie Dimberg, emelie.dimberg@mjolby.se

Familjeteamet når du under telefontiderna: Måndag, onsdag, fredag klockan 10-11 samt tisdag och torsdag klockan 13-14.

Telefon: 010-234 62 00
E-post: familjeteamet@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?