Mjölby kommun, länk till startsidan

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som avlastning för barnets föräldrar. De flesta föräldrar har själva ansökt om att få en kontaktfamilj till sitt barn. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj.

Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets liv, självklart under uppdragets gång, men också efter att uppdraget har avslutats.

För att vara kontaktfamilj krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller ensamstående med eller utan barn. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från bland annat polis- och socialregister. Inför uppdraget som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Mjölby kommun.

Hjälp i form av kontaktfamilj är ett frivilligt stöd och kan beviljas både till vissa funktionsnedsatta och personer med andra svårigheter.

Vi söker fler kontaktfamiljer

Just nu söker vi särskilt efter kontaktfamiljer till barn och ungdomar med särskilda behov, vilket kan innebära att barnet har diagnoser såsom ADHD, intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Du och din familj behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktfamilj men det kan vara en fördel om du har erfarenhet av barn med särskilda behov. Det viktigaste är dock att du/ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för andra.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.

Mer information om ersättning till kontaktfamiljer finns på SKR:s hemsida, Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli kontaktfamilj?

Lämna din intresseanmälan via SKR:s tjänst Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer sedan bli kontaktad av en resurssamordnare från oss i resursteamet i Mjölby kommun.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem?

Ring Mjölby kommuns växel på telefon: 010-234 50 00

E-post: resursteamet@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?