Mjölby kommun, länk till startsidan

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni får barn utan att vara gifta alternativt ingått registrerat partnerskap, ska föräldraskapet bekräftas.

Bekräftelse av föräldraskap

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört. Bekräftelsen är viktig eftersom det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar. 

Från den 1 januari 2022 är det möjligt att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Länk till Skatteverkets sida för nyblivna föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även läsa mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, www.mfof.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omsorgs- och socialförvaltningen, familjerätten

Att bekräfta föräldraskap via e-tjänst sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna. Men ni kan fortfarande göra en bekräftelse genom att besöka på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Vill ni fastställa faderskapet redan under graviditeten måste ni själva kontakta familjerätten.

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger som möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Kontakt

Telefontider: Måndagar, onsdagar och fredagar klockan 9-12
Telefon: 010-234 54 73
E-post: familjeratten@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?