Mjölby kommun, länk till startsidan

Kursbetyg och meritpoäng

På gymnasiet får du betyg i alla avslutade gymnasiekurser. Du kan även få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik.

Kursbetyg

Det innebär att samtliga kurser som du avslutar under årskurs 1, 2 och 3 påverkar din möjlighet att få ut din examen.

Kurserna räknas även med då du ska räkna ut ditt meritvärde efter gymnasiet. Det innebär att du behöver satsa på att få så bra betyg som möjligt i alla kurser under alla årskurser!

Hur räknar jag ut mitt betygsmedelvärde?

Istället för att räkna ut ditt betygsmedelvärde själv, kan du ta hjälp av räknehjälpen.

Räknehjälpen på Studentum.se Länk till annan webbplats.

Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Meritpoängen läggs till utöver ditt betygsmedelvärde när du söker till högre utbildning. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng.

Ditt betygsmedelvärde + meritpoängen = meritvärdet.

Exempel: Om du går ut gymnasiet med ett betygsmedelvärde på 15 poäng och du har läst kurser som ger dig 2,5 meritpoäng så söker du till högre utbildning på 15 + 2,5 = 17,5 poäng.

För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Obs! Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng.

Så går det till

Först räknar du ut ditt betygsmedelvärde på dina gymnasiekurser, sedan lägger du till meritpoängen för kurser som du läst i moderna språk, engelska och matematik.

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
  • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
  • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.

Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng

  • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng

  • Om behörighetskravet är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.
  • Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng. Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.
  • Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.
  • Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.
  • Tänk på att du kan ha betyg i flera kurser matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?