Mjölby kommun, länk till startsidan

Antagningsregler för gymnasiet

Komma in på ett yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Komma in på högskoleförberedande program

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria, här kan dock färdighetsprov förekomma.
  • För särskild variant kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Om man inte är behörig

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

Urval och meritvärde för antagning till gymnasiet

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antalet platser. Då görs ett urval baserat på meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Ju högre betyg du har desto bättre meritvärde får du. Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Mer meritpoäng för moderna språk

Du som har läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att att räknas på 17 betyg och vara 340 poäng.

Det 17:e betyget måste vara modernt språk, det kan inte ersättas av modersmål.

Betygsvärden

  • A=20 poäng
  • B=17,5 poäng
  • C=15 poäng
  • D=12,5 poäng
  • E=10 poäng
  • F=0 poäng

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?