Mjölby kommun, länk till startsidan

Stöd och insatser, LSS

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd genom socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service, LSS.

Aktuellt

Två män sittande på en parkbänk, som ler mot varandra.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om färdtjänst.

Hand som håller i en rullator.

Rehabilitering

Här kan du få stöd och hjälp efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse.

Nyheter