Mjölby kommun, länk till startsidan

Hjälp i hemmet för dig med funktionsnedsättning

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar där du känner dig trygg och hemma. Därför finns en hel del hjälp och stöd att söka för att ge dig livskvalitet i vardagen.

Aktuellt

Två män sittande på en parkbänk, som ler mot varandra.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om färdtjänst.

Hand som håller i en rullator.

Rehabilitering

Här kan du få stöd och hjälp efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse.

Nyheter