Mjölby kommun, länk till startsidan

Korttidshem och korttidstillsyn

Korttidsvistelse finns till för att du som har en funktionsnedsättning ska få miljöombyte och dina anhöriga kan få avlastning.

Korttidsvistelse innebär att du under en kortare period åker på en lägervistelse, bor på ett korttidshem eller hemma hos en familj. Vistelsen kan erbjudas både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få korttidsvistelse.

Även skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar och som fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Det sker i anslutning till skoldagen och under loven, men kan även ske i hemmet.

Hur får jag korttidsvistelse?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos en biståndshandläggare på kommunen.

Ansökan om stöd och hjälp

Villerkulla

För barn och ungdomar som och har en funktionsnedsättning kan Villerkulla, kommunens korttidshem med dygnet-runt-verksamhet, vara ett alternativ.

Enhetschef för Villerkulla

Daniel Petersson
Telefon: 010-234 53 13
E-post: daniel.petersson@mjolby.se

Lagmansskolans fritidshem

På Lagmansskolan finns det ett fritidshem för de som behöver extra stöd under dagen. Fritidset har erfaren och utbildad personal, som till exempel barnskötare.

Enhetschef för Fritidsgården Mjölby

Britt-Louise Roth
Telefon: 010-234 51 65
E-post: britt-louise.roth@mjolby.se

Kontakt

För mer information ring till Medborgarservice på telefonnummer: 010-234 50 00
E-post: utredning.lss@mjolby.se


Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?