Mjölby kommun, länk till startsidan

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dig som anhörig, vårdnadshavare eller familjehem att bli avlastad i omvårdnadsarbetet.

Avlösarservice i hemmet finns både som en regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Insatsen gäller både dagar, kvällar och helger. Avlösarens uppgift är att stötta dig som har en funktionsnedsättning. Insatsen gäller bara dig, inte dina syskon.

Avlösarservice ska först och främst ske i hemmet och används till att ersätta dina föräldrar eller anhöriga under vardagliga aktiviteter. Du och dina anhöriga kan komma överens med avlösaren om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet, men generellt ges avlösarservice med hemmet som utgångspunkt.

Vem kan få avlösarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få avlösarservice.

Hur får jag avlösarservice?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder om du har rätt till avlösarservice, och i vilket omfattning.

Ansökan om stöd och hjälp

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?