Mjölby kommun, länk till startsidan

Ansökan om stöd och hjälp

Alla ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du som lever med en funktionsnedsättning kan ansöka om stödinsatser. För att kunna ta del av insatserna måste du göra en ansökan hos kommunen.

Från ansökan till beslut

Ansökan

Gör din ansökan med hjälp av någon av följande blanketter:

Ansökan om bistånd enligt SoL Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begäran om stöd och service enligt LSS Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av insatser enligt SoL/LSS Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta en biståndshandläggare på utredningsenheten för att göra en muntlig ansökan, se kontakt nedan. Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om stödinsatser hos en biståndshandläggare. Den enskilde kan ta hjälp av en anhörig för att kontakta biståndshandläggare eller för att fylla i en skriftlig ansökan.

Vad händer när jag ansökt?

Det är en biståndshandläggare som fattar beslut om olika former av stöd och hjälp och bedömer varje fall individuellt, och hjälpen du får beror på vad just du behöver och vad du inte kan göra själv.

Besök

När din ansökan har tagits emot kontaktar biståndshandläggaren dig för att boka tid för ett möte. Närstående får gärna vara med vid mötet. Tillsammans går ni igenom vad du klarar av på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Dokumentation

Biståndshandläggaren dokumenterar ert samtal och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Därefter görs en utredning och bedömning av ditt behov av stöd. Skriftliga intyg kring funktionsnedsättningen kan behöva lämnas.

När biståndshandläggaren har fått in all information som behövs så tar det cirka tre månader att göra en utredning och fatta ett beslut på din ansökan. Biståndshandläggaren strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt utifrån karaktär och omfattning i ansökan.

Beslut

Biståndshandläggaren fattar ett beslut som grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och kommunens fastställda riktlinjer. Du får alltid beslutet hemskickat skriftligt. Om det behövs ringer vi också upp dig och berättar om beslutet.

Beställning

När din ansökan beviljats skickas en beställning till de som ska utföra din hjälp. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när hjälpen ska starta. Ni planerar hjälpen tillsammans och skriver en så kallad genomförandeplan. Här har du möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Avslag

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

I det skriftliga beslutet som du får kan du läsa hur du gör för att överklaga. Även biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till omsorgs- och socialförvaltningen inom tre veckor från dagen när du fått del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det inte prövas.

Skriv i brevet vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutets ärenderubrik och öppnandedatum. Beskriv också vilken ändring du önskar.

I samband med överklagan gör omsorgs- och socialförvaltningen en bedömning av om beslutat ska ändras. Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Det innebär ingen kostnad för dig.

Förändrat behov

Om ditt behov förändras behöver du kontakta biståndshandläggaren för en ny behovsbedömning.

Kontakt

Enheten för utredning funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

E-post, LSS: utredning.lss@mjolby.se


Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Relaterad information

Socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. ligger till grund för alla beslut.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LL) - lättläst Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inom omsorg- och socialförvaltningens ansvarsområden har samtlig personal sekretess och följer Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?