Mjölby kommun, länk till startsidan

Serveringstillstånd

Här hittar du information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol.

Hur söker jag serveringstillstånd?

Serveringstillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning.

När du ansöker om serveringstillstånd ska du vända dig till Mjölby kommun för initiala frågor och när du lämnar in din ansökan. Under handläggningen sker däremot kontakten med handläggare i Motala. Därför har blanketter och beslut Motalas logotyp.

Gör din ansökan via e-tjänster eller blankett som du skickar till Mjölby kommun, omsorgs- och socialförvaltningen, 595 80 Mjölby. Länken nedan dirigerar dig till Motala kommuns webbplats.

När Motala kommun har handlagt ansökan beslutar Mjölby kommun om tillstånd och meddelar dig som sökt.

Handläggningstiden är en till tre veckor för "enkla" tillstånd och två till tre månader för nya "permanenta" tillstånd. Du kan överklaga ett avslagsbeslut till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats.

Om du har frågor, se kontaktuppgifterna nedan.

Om alkohollagen

Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Alkohollagen (2010:1622) reglerar bland annat handel, tillståndsgivning, tillsyn, återkallelse med mera.

Alkohollagen Länk till annan webbplats.

När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av alkohol som vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats enligt 6:e kapitlet paragraf 1 i alkohollagen. Det gäller för varje form av alkoholservering mot betalning. Som betalning räknas också de fall när alkoholdryck ingår i en annan avgift, till exempel entréavgift.

I de flesta fall är det tillåtet att bjuda på alkoholdryck utan serveringstillstånd, exempelvis på en privat fest.

Det är också, i de flesta fall, tillåtet att flera personer kommer överens om att köpa och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris. Det kallas samköp.

Riktlinjer för serveringstillstånd i Mjölby kommun enligt alkohollagen Pdf, 217.4 kB.

Olika typer av serveringstillstånd och prövningsavgifter

Ett serveringstillstånd gäller försäljning av alkoholdryck för förtäring på stället. När du ansöker tar vi ut en prövningsavgift ut för varje tillfälle. Om du söker för flera tillfällen samtidigt, så behöver du bara betala en prövningsavgift.

Prövningsavgiften varierar beroende på typen av tillstånd. Du faktureras med tio dagars förfallotid efter att utredning av ansökan slutförts. Vi fattar inte beslut om serveringstillstånd förrän du betalat prövningsavgiften.

Utebliven betalning kan bli skäl för tillsyn av verksamheten och försvåra möjligheten till framtida tillstånd.

När kommunen beslutat i ditt ärende utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad serveringstillståndet omfattar. Beviset skickar vi till dig som sökt och till övriga tillsynsmyndigheter för kännedom.

Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel

Olika krav för olika tillstånd

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat

  • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
  • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
  • att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler.

Kunskapsprov om alkohollagen

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är webbaserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten, det är samma prov i hela landet.

Alkohollagen Länk till annan webbplats.

Provet görs i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med en ansökan eller anmälan om förändring av aktuellt tillstånd i de fall där prov krävs. För att göra provet kontaktar du omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun eller en alkoholhandläggare i Motala kommun.

social@mjolby.se

alk@motala.se

Mer information om provet och vad för kunskaper som testas går att läsa på Folkhälsomyndighetens sida för kunskapsprov om alkohollagstiftning.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Offentligt eller sekretess?

Ansökan och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregister och så vidare) omfattas av sekretess.

Ansvar, tillsyn och samverkan

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för beviljande av serveringstillstånd. Andra tillsynsmyndigheter är Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshögs, Boxholms och Finspångs kommuner när det gäller handläggning av ansökningar om serveringstillstånd.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?