Mjölby kommun, länk till startsidan

Rökfria miljöer

Rökning kan skada den som röker men även störa människor som vistas i rökarens närhet. Sedan 1 juli 2019 har antalet platser med rökförbud ökat. Rökfria miljöer hjälper till att skydda människor mot att utsättas för tobaksrök. Det medverkar även till att skydda barn och unga från att börja använda tobak och stödja personer som vill sluta röka.

Platser med rökförbud

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är det förbjudet att röka på vissa allmänna platser. Det innefattar platser både utomhus och inomhus så som butiker, restauranger, lekplatser, uteserveringar och skolor. Även entréområdet till lokaler som omfattas av rökförbudet, även om marken ägs av någon annan. Förbudet gäller inte bara under skoltid eller öppettider utan även på kvällar och helger.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • röka örtprodukter
 • använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa.

De rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak och liknande produkter är:

 • Barn- och ungdomsverksamhet där rökförbudet även gäller utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvårdslokaler
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik där rökförbudet gäller i lokaler som används av den som reser med kollektiva färdmedel samt motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och andra serveringsställen där rökförbudet även gäller på uteserveringar.
 • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis butiker
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder
 • Inhägnade idrottsplatser utomhus
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud och som allmänheten har tillträde till.

Utomhusmiljöerna som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är:

 • uteserveringar
 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
 • inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • rökfria skolgårdar.

Undantag från rökförbudet

Det finns undantag från rökförbudet. Exempelvis på en restaurang får ägaren ställa ett rum till förfogande för enbart rökning, ett så kallat rökrum. I rökrummet får ingen mat eller dryck tas med in och ingen rök får komma ut i resten av lokalen. Rökrummet får endast utgöra en mindre del av den del av lokalen som gäster har tillträde till. Detta gäller enbart utomhus, på uteserveringen förekommer inga undantag.

Folkmyndighetens sammanställning av undantag från rökförbudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar för att följa rökförbudet

Du som driver en verksamhet eller du som äger en lokal som omfattas av rökförbudet är ansvarig för att se till att rökning inte förekommer inne i lokalen eller i nära anslutning till den. Som ansvarig har du en skyldighet att genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Du får inte ställa ut askkoppar eller liknande på uteserveringen. Du har ingen skyldighet att informera var rökning får ske eller hänvisa rökare till en annan plats.

Vid skolor och annan undervisningsverksamhet är skolledningen ansvarig för att rökförbudet följs. Det innebär att varken elever, skolpersonal, vårdnadshavare eller besökare på skolan får röka i eller i anslutning till skolan. Förbudet gäller alla tider på dygnet och även om eleverna på skolan är över 18 år.

Folkmyndighetens vägledning om rökfria miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får jag röka i min bostad?

Det finns inte något generellt förbud mot att röka i sin bostad. Röklukten ska dock inte störa grannar då de vistas i sina bostäder. Viss störning får man som granne acceptera då man vistas utomhus och på sin balkong.

Det finns även möjlighet att införa frivilliga rökförbud vid flerbostadshus. Kraven på rökfria miljöer som finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är den lägsta nivån i vilken omfattning platserna ska hållas fria från rök. Om en bostadsrättsförenings eller hyresvärd vill införa frivilliga rökförbud finns det inga hinder. I praktiken bygger det frivilliga rökförbudet på just frivillighet, det vill säga både ägare och allmänheten får av fri vilja följa rökförbudet.

Tillsyn av rökfria miljöer

I Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner är det miljönämnden som ansvarar för tillsyn av rökförbudet enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Miljökontoret genomför kontroller för att se till att rökförbudet efterlevs och kan även göra tillsyn om klagomål inkommer på miljöer som ska vara rökfria. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har miljönämnden rätt att kräva åtgärder från ägaren/verksamhetsutövaren och i värsta fall kan ägaren/verksamhetsutövaren bli skyldig att betala vite.

Anmälan om störning

Om du upplever problem med rök i en miljö som omfattas av rökförbudet ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för verksamheten. Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta på vart du upplever störningen, om du har varit i kontakt med den som ansvarar för fastigheten eller verksamheten och hur länge störningen pågått. Med mer uppgifter blir det enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?