Mjölby kommun, länk till startsidan

Automatiskt brandlarm

För att undvika produktionsbortfall på ditt företag krävs ett säkerhetstänkande med fler komponenter inblandade. Att personalen ska vara kunnig och utbildad är för oss självklart, men en brand kan uppstå varsomhelst och under vilken tid på dygnet som helst. Om nu en brand skulle uppstå på ditt företag är tiden en viktig faktor som avgör hur omfattande skadorna och riskerna blir. Ett installerat automatiskt brandlarm på ditt företag ger dig en möjlighet att spara viktig tid vid en brand!

Vad anser vi?

Vi på räddningstjänsten ser att ett automatlarm installeras av tre huvudorsaker:

  1. Myndighetskrav
    Myndighetskravet finns angivet som krav i Boverkets byggregler för ny och ombyggnation.
  2. Försäkringskrav
    Om verksamhetens art är sådan att försäkring endast ges om den är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler alternativt att ägaren erhåller lägre försäkringspremie.
  3. Egen ambition
    Skydda din egen fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden. Här kan omfattningen av det automatiska brandlarmet variera beroende på orsak.

Vad säger du?

Beroende på av vilken orsak ditt företag har ett automatlarm finns olika säkerhetsnivåer på larm. Vill du av egen ambition installera ett larm kan du välja alltifrån manuella tryckknappar för att styra utrymningslarm till stängning av sektionerade dörrar, reglering av spjäll med mera. Det är risken kontra ambitionen och ekonomin som sätter gränsen. Har du ett krav ifrån Boverkets byggregler eller försäkringsbolaget finns givna mått att hålla utifrån brandskyddssynpunkt.

Vi hjälper dig med dina frågor och funderingar kring automatlarm, antingen om du har ett larm eller funderar på att installera ett nytt.

Kontakt Räddningstjänsten

Brandmästare
Stefan Rylander
Besöksadress
Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?