Mjölby kommun, länk till startsidan

Fettavskiljare

Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar du som fastighetsägare har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

Längst ner på sidan finns några korta informationsfilmer som beskriver varför fettavskiljare behövs och hur de fungerar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att spillvatten som släpps ut från fastigheten inte innehåller större mängd fett eller andra föroreningar. Detta gäller oavsett om du driver verksamhet eller inte. Du kan bli skyldig att betala skadestånd om det visar sig att fett har släppts ut i för höga mängder.

Krav på fettavskiljare

En fettavskiljare ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard SS-EN 1825 och vara fackmannamässigt utförd. Fettavskiljaren ska vara dimensionerad efter aktuella förhållanden. Nyanslutna fettavskiljare ska vara utrustade med larm och ha provtagningsbrunn innan anslutningspunkt. Andra tekniska lösningar på marknaden kan ersätta fettavskiljare, rådgör alltid med huvudman (det vill säga kommunen) innan beslut. Alla undantag måste avtalas skriftligen med huvudmannen.

Följande ska inte släppas ut i en fettavskiljare

Toalettvatten, regnvatten och processvatten ska inte ledas till en fettavskiljare. Avskiljaren är inte konstruerad för att hantera stora mängder fett på en gång. Stekfett och frityrolja ska hanteras på ett annat sätt.

Tömning och skötsel

En fettavskiljare behöver kontrolleras regelbundet. För information om just din fettavskiljare, vänligen ta kontakt med tillverkaren. Tömning ska ske enligt standard eller enligt överenskommelse med huvudman. Hela avskiljaren ska tömmas, rengöras och kontrolleras. Efter att den har tömts, måste avskiljaren fyllas på igen. Tömning sker genom entreprenör som utses av kommunen.

Ladda ner råd och anvisningar om fettavskiljare som pdf. Pdf, 551.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl installation av fettavskiljare

Vid installation av fettavskiljare ska anmälan göras till vår kundtjänst. Frågor kring avgifter och abonnemang besvaras av kundtjänst.

Blankett fettavskiljare Pdf, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?