Mjölby kommun, länk till startsidan

Fordons- och transportprogrammet

Fordonsindustrin är en bransch i stor förändring. Ny digital teknik varvas med klassisk fordonsmekanik och för att svara upp mot branschens behov utvecklas utbild­ningen kontinuerligt. Gillar du att meka och är intresserad av fordonskonstruktioner och vill ha en utbildning som leder till jobb? Då är fordonsprogrammet rätt för dig!

Hos oss lär du dig grunderna i att arbeta med fordon. På Dackeskolan och i ett nära samarbete med Bojo kan vi erbjuda utbildning inom personbilsteknik samt karosseri och lackering.

Våra lärare hjälper dig att utveckla dina kunskaper om tekniken i olika fordon - du lär dig om fordonens konstruktion, hur man gör reparationer och ger en god service. Du blir även duktig på att använda datorer och datorsys­tem i yrket och du får lära dig ett yrkesmässigt språk som fungerar i olika situationer.

Under dina tre år hos oss får du både arbeta självständigt och i lag och du utvecklar din idérikedom och företagsamhet. Arbetsmarknaden inom fordonsnäringen är väldigt god både på kort och lång sikt!

Praktik

Den gedigna teoretiska utbildningen varvas med praktiskt arbete både i skolan och ute på arbetsplatser. Den arbetsplatsförlagda utbildningen bidrar också till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse för företagandets villkor. Du kan också få grundläggande behörighet för att söka till universitet och högskola.

Dackeskolan erbjuder dig inriktningarna Personbil och Karosseri och lackering.

Karosseri och lackering

Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosser. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bilskadereparatör eller billackerare.

Personbil

På inriktningen personbil lär du dig konstruktion och funktion på bilens olika komponenter. Du lär dig felsöka, reparera och utföra service på lätta fordon. Dessutom utvecklar du din förmåga att bemöta kunder. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker.

För att vara behörig till Fordons- och transportprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 600-900 poäng

Engelska 5
Engelska 6 (valfri)

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 (alternativt läses Svenska som andraspråk)
Svenska 2 (valfri)
Svenska 3 (valfri)

 

Program­gemensamma ämnen, 400 poäng

Fordons- och Transportbranschens villkor och arbetsområden

Fordonsteknik - introduktion

 

Inriktning Personbil, 400 poäng

Personbilar – basteknik

Personbilar – service och underhåll 1

Personbilar – service och underhåll 2

Personbilar – verkstad och elteknik

 

Program­­fördjupning personbil,­­­ 800 poäng

El- och hybridfordon 1

Personbilar - system- och diagnosteknik 1

Personbilar - system- och diagnosteknik 2

Personbilar - chassi och bromsar

Personbilar - kraftöverföring

Personbilar - förbränningsmotorer

Flerbränslefordon

 

Inriktning Karosseri och lackering, 400 poäng

Lackeringsteknik introduktion

Ritningsteknik introduktion

 

Program­­fördjupning karosseriteknik,­­­ 800 poäng

Karosserikonstruktioner och inredning

Riktbänkssystem

Skadebesiktning och produktionsflöde

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

 

Program­­fördjupning lackeringsteknik,­­­ 800 poäng

Baskurs i lackering

Produktionsflöden

Lackeringssystem

Färg- och dekorationslackering

Lackeringsteknik applicering

 

Individuellt val, 200 p

Välj mellan kurser som ger yrkesfördjupning, grundläggande högskolebehörighet, idrottskurser, estetiska kurser.

 

Gymnasiearbete, 100 p

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande gymnasieprogram vilket betyder att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Från och med hösten 2023 ger programmet även högskoleberörighet, vilket betyder att du kan studera vidare på högskola och universitet.

 

Efter gymnasiet har du möjlighet att jobba som till exempel personbilsmekaniker, tekniker, däckmontör, bilskadereparatör, skadereglerare eller kundmottagare.

 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer under det närmaste året. Även på tre års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer kommer vara mycket stora.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Natalya Demenyuk
Telefon: 010-234 53 28
natalya.demenyuk@mjolby.se

Rektor fordonsprogrammet
Jessica Hallberg
Telefon: 010-234 56 99
jessica.hallberg@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?