Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Fritids, fritidshem

På varje grundskola finns fritidshem som tar emot barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Fritidshemmen ska tids- och innehållsmässigt komplettera skolan och erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande fritid som utgår från deras behov och intressen. Det är rektorn på varje skola som ansvarar för fritidshemmet. Kontaktuppgifter finns på respektive skola.

Ansökan och inkomstuppgift

Ansökan ska göras i vår e-tjänst för barnomsorg, du behöver inga inloggningsuppgifter. Vi skickar ut erbjudande om plats med sms eller e-post.

När du fått ett erbjudande ska du logga in på e-tjänsten för barnomsorg för att tacka ja eller nej till plats. Har ni gemensam vårdnad av barnet, men bor på olika adresser, måste ni båda acceptera erbjuden plats oavsett om en eller båda behöver nyttja platsen.

Vårdnadshavarens arbets- eller studietid ligger till grund för barnets närvaro. Om du är arbetslös eller föräldraledig erbjuds du inte plats på fritidshemmen. Mjölby kommun kan begära att få ta del av intyg som styrker vårdnadshavares studieplats eller anställning och schema.

Barn som inte är inskrivna kan nyttja fritidshemsplats under lov och andra undervisningsfria dagar (100 kronor per dag). 

Fyll i inkomstuppgifter på Barnomsorgtjänster. Barnets schema ska registeras i apppen Tieto Education.

Uppsägning

Uppsägningsstiden är två månader och ska anmälas i e-tjänsten för barnomsorg.

Har ni som vårdnadshavare gemensam vårdnad och nyttjar var sin plats, är det viktigt att ange om det den enes plats eller bådas platser som sägs upp.

Barnet har rätt att vara på fritidshemmet under uppsägningstiden. Avgiften ska betalas under den fastställda uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.

E-tjänst, barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsdeklaration för fritidshemmenPDF

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se