Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program erbjuds du två olika introduktionsprogram på Dackeskolan.

Programinriktat val: Den här utbildningen är kopplad till ett nationellt program. När du har uppnått behörighet kan du bli antagen till programmet.

Yrkesintroduktion: Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det kan ingå arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik.

 

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Natalya Demenyuk

Telefon: 010-234 53 28

natalya.demenyuk@mjolby.se


Rektor

Jessica Hallberg

Telefon: 010-234 56 99

jessica.hallberg@mjolby.se

 

Rektor

Malin Limber
Telefon: 010-234 53 48
malin.limber@mjolby.se

Senast publicerad