Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program erbjuds du fyra olika introduktionsprogram.

Programinriktat val: Den här utbildningen är kopplad till ett nationellt program. När du har uppnått behörighet kan du bli antagen till programmet.

Yrkesintroduktion: Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det kan ingå arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik.

Individuellt alternativ: Din studieplan utformas efter dina behov. Du kan läsa ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Du kan också göra andra studier eller aktiviteter som är bra för din utveckling.

Språkintroduktion: Utbildningen riktar sig till dig som är nybörjare i det svenska språket. Utbildningen förbereder dig för studier på ett nationellt program eller annat introduktionsprogram.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Natalya Demenyuk

Telefon: 010-234 53 28

natalya.demenyuk@mjolby.se


Rektor för hantverksprogrammen guld och finsnickeri

Jessica Hallberg

Telefon: 010-234 56 99

jessica.hallberg@mjolby.se