Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Örter och kryddväxter

DACKESKOLAN

Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program erbjuds du fyra olika introduktionsprogram.

Programinriktat val: Den här utbildningen är kopplad till ett nationellt program. När du har uppnått behörighet kan du bli antagen till programmet.

Yrkesintroduktion: Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det kan ingå arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik.

Individuellt alternativ: Din studieplan utformas efter dina behov. Du kan läsa ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Du kan också göra andra studier eller aktiviteter som är bra för din utveckling.

Språkintroduktion: Utbildningen riktar sig till dig som är nybörjare i det svenska språket. Utbildningen förbereder dig för studier på ett nationellt program eller annat introduktionsprogram.

Kontakt

Rektor introduktionsprogrammet

Per-Olof Niemi

Telefon: 0142-856 99

per-olof.niemi@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare

Mittjas Hanna Larsson

Telefon: 0142-856 03

SMS: +467 61 26 93 50

mittjas-hanna.larsson@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare, språkintroduktion

Catharina Lööf

Telefon: 0142-853 17

catharina.loof@mjolby.se