Försäljning av receptfria läkemedel

Kommungemensam samverkan

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshögs, Boxholms och Finspångs kommuner när det gäller tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. Det innebär att handläggare från Motala kommun utövar tillsynen inom Mjölby kommun.

När du anmäler försäljning av vissa receptfria läkemedel så ska du vända dig till Mjölby kommun för initiala frågor och inlämnande av anmälan och egenkontrollprogram. Vid tillsyn kommer kontakt istället ske med handläggare i Motala. Därför har blanketter och beslut Motalas logotyp.

Om försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, bland annat receptfria nikotinläkemedel, får numera säljas på andra ställen än på apotek. Den som vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste först anmäla det till Läkemedelsverket.  

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunerna kontrollerar att lagen och regelverket följs. Kommunen rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.
 
Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man är skyldig att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift på 1600 kronor per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om läkemedelssortimentet är stort eller litet. Dessutom har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll.

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm
Telefon: 010-234 52 24

 

Karin Olsson

Telefon: 010-234 54 81


social@mjolby.se

Senast publicerad