Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Din arbetsplats ska enligt oss vara en trygg och säker plats att vistas på. Men detta ställer också krav. Det är upp till alla att främja en god säkerhet. Tillsammans kan både arbetsgivare och anställda jobba för att förhindra att brand eller annan skada uppstår, ibland med stora lösningar men ofta även små. Att då och då titta till nödutgångarna så att dessa inte är skräpupplag eller att någon gång titta till handbrandsläckaren som samlat damm under lång tid är små enkla men effektiva uppgifter.

Lag om skydd mot olyckor

Lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du förväntas ta ansvar för ditt brandskydd och ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Den gamla lagstadgade brandsynen kommer också att ersättas av en tillsyn som sker efter behov.
Kort sagt - ägare och innehavare är de som ansvarar för sitt brandskydd.

Hur gör man?

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar och kan vara en del i det vanliga kvalitets arbetet. Målet är att alla i organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändigt för ett gott brandskydd, där dokumentationen blir en viktig del för rutinerna av egenkontrollerna och utbildning av personalen.

Utbildning

Vi på Mjölby Räddningstjänst erbjuder en åtta timmars kurs i systematiskt brandskyddsarbete. Där får du den hjälp du behöver för att komma igång med just ditt brandskydd.
Under "Utbildningar" kan du läsa mer om den kursen.

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en brandskyddsdokumentation upprättas.

När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet kontinuerligt genomförs. Rätt utförd kan denna metod med systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska du kunna de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete och veta hur metoden förverkligas på arbetsplatsen.

Målgrupp

Brandskyddsansvarig eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Ämnesområden

Att ta fram en brandskyddspolicy, brandskyddsdokumentation, brandskyddsprogram, brandskyddsorganisation, kontrollsystem och övriga erfarenheter från näringslivet.

Kurslängden är cirka åtta timmar (heldag).

Kontakt

Brandmästare

Arne Gustavsson

Telefon: 0142-859 09 eller 0730-60 28 51

arne.gustavsson@mjolby.se