Mjölby kommun, länk till startsidan

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet består av tre delar. Dessa är Välkommen hem, Trygg i hemmet och Trygg hemgång.

Trygg och säker i hemmet är en teambaserad insats som ska erbjuda:

  • ett trygghetsskapande hembesök av en hemtjänstmedarbetare för dig som redan har hemtjänstinsatser och är nyss hemkommen från en sjukhusvistelse eller korttidsboende.
  • en trygg och säker hemgång för dig efter en sjukhusvistelse eller vistelse på ett korttidsboende.
  • insatser för att undvika inläggning på sjukhus eller vistelse på ett korttidsboende.

Det finns många fördelar med extra stöd och resurser i hemmet efter att man vistats på sjukhus. Många återhämtar sig snabbt och får med anpassat stöd möjlighet till självständighet och trygghet i sitt eget hem.

Nedan kan du läsa mer om respektive del av Trygg och säker i hemmet.

Vad innebär hjälpen?

Trygg och säker i hemmet är en teambaserad insats och teamet består av biståndshandläggare, samordnande undersköterska, hemtjänstmedarbetare, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

”Välkommen hem” är en insats som innebär att du får ett längre trygghetsskapande hembesök av en hemtjänstmedarbetare. Besöket finns till för dig som redan har hemtjänstinsatser och är nyss hemkommen från en sjukhusvistelse eller korttidsboende

 

Det är inte en biståndsbedömd insats.

"Trygg i hemmet" finns till för dig som i hemmet plötsligt får ett större behov av för stöd och hjälp, för att undvika att du blir inlagd på sjukhus eller placeras på korttidsboende.

 

Trygg i hemmet fungerar som ett stöd för att du ska känna hur mycket du klarar på egen hand.

 

En biståndshandläggare bedömer och beviljar om du utifrån dina behov har rätt till insatsen. Utredningen görs i ditt hem med stöd av hela eller delar av teamet. De insatser som bedöms finnas behov av ligger till grund för det fortsatta arbetet.

 

Avslutningsvis görs en uppföljande behovsbedömning som ligger till grund för vilka fortsatta insatser du behöver. En viktig del i utredningen är hur du upplever din vardag och vad som är viktigt för dig och dina närstående.

 

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggare, nås via Medborgarservice på telefonnummer: 010-234 50 00.

"Trygg hemgång" är ett stöd för dig när du blir utskriven från sjukhus eller korttidsplats och är på väg tillbaka till ditt eget hem. Det innebär att du får extra stöd hemma den första tiden, för att känna dig delaktighet och trygg i din livssituation. Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att du ska känna hur mycket du klarar på egen hand.

 

En biståndshandläggare bedömer och beviljar om du utifrån dina behov har rätt till insatsen. Utredningen görs i ditt hem med stöd av hela eller delar av teamet. De insatser som bedöms finnas behov av ligger till grund för det fortsatta arbetet.

 

Avslutningsvis görs en uppföljande behovsbedömning som ligger till grund för vilka fortsatta insatser du behöver. En viktig del i utredningen är hur du upplever din vardag och vad som är viktigt för dig och dina närstående.

 

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggare, nås via Medborgarservice på telefonnummer: 010-234 50 00.

Övrig hjälp och stöd

Om du har drabbats av en sjukdom eller en skada och har behov av rehabilitering och hjälpmedel i hemmet finns möjlighet att få stöd av kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Läs mer under Rehabilitering och hjälpmedel

Korttidsboende är till för dig som tillfälligt behöver återhämta dig en tid efter en sjukhusvistelse. På korttidsboenden kan vi ge omvårdnad och stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

Läs mer om Dacke korttidsboende

Kontakt

Biståndshandläggare via medborgarservice

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?