Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyckelfria lås

Den som är beviljad trygghetslarm i Mjölby kommun får också erbjudande om nyckelfritt lås.

Dummybild

Hur fungerar det?

Det är ett lås där man inte behöver en nyckel utan låset styrs av en applikation i behörig personals arbetstelefon. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten för dig. Använder man ett nyckelfritt lås dokumenteras det automatiskt vem som låser upp dörren och när. Personal kan också vara snabbare vara på plats om du behöver hjälp.

Hur går monteringen till?

Det nyckelfria låset monteras på insidan av din ytterdörr. Det syns inte på utsidan av dörren, att du har ett nyckelfritt lås. Det blir heller ingen åverkan på din dörr utan kan återställas som det var tidigare vid behov. Dina egna nycklar och vredet på insidan av dörren fungerar som vanligt.

Detta gäller för reservnyckel:

  • En nyckel för trygghetslarm förvaras hos planeringsenheten. Nyckel används endast om det skulle bli någon driftstörning och inte det nyckelfria låset inte fungerar.
  • En nyckel till hemtjänsten om kund har insatser hos hemtjänsten. Nyckeln förvaras hos hemtjänsten. Nyckel används endast om det skulle bli någon driftstörning och inte det nyckelfria låset inte fungerar.

Viktigt att tänka på:

  • Du får inte använda säkerhetslås eller säkerhetskedja.
  • Om du har eget larm installerat i ditt hem, eller om du bor i en fastighet där ytterdörren är låst eller larmad behöver kommunens personal få tillgång till kod eller tagg.
  • I samband med monteringen av låset kommer du att få skriva under en kvittens.
  • Du kan inte få trygghetslarm eller hemtjänst om du inte lämnar ut reservnycklar. Vid eventuell driftstörning och de nyckelfria låsen inte fungerar måste personal kunna komma in i bostaden om du har larmat och inte kan öppna själv.

Kostnaden för ett nyckelfritt lås

Kostnaden för ett nyckelfritt lås, betalas av Mjölby kommun.

Frågor?

Har du frågor, är du välkommen att kontakta planeringsenheten på telefonnumer: 010-234 56 88.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?