Mjölby kommun, länk till startsidan

Bostadsanpassning

Om du på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa ditt hem för att kunna bo kvar och leva ett självständigt liv, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Här ser du vad som krävs för att du ska få bostadsanpassningsbidrag och hur du gör för att ansöka om bidraget. Det gör du enklast genom att använda e-tjänst bostadsanpassningsbidrag.

Begränsad bemanning

Under veckorna 28-32 har vi begränsad bemanning när det gäller handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Handläggningstiden för bostadsanpassningsbidrag kan därför bli något längre.

Ansökan

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att den blir funktionell för dig. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande.

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus. Om du är stadigvarande boende i ett fritidshus måste det uppfylla kraven på dagens bostadsstandard för åretrunthus för att bidrag ska kunna lämnas.

Vad kan du få bidrag för

För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag blir enklare. Du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden. Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som vanligtvis inte tas med vid flytt.

Det gäller till exempel att:

  • anpassa trösklar
  • montera stödhandtag
  • anpassa duschplats
  • anpassa nivåskillnader med ramp eller hiss
  • installera dörröppnare
  • installera spisvakt

Du kan inte beviljas bidrag om ditt behov utifrån din funktionsnedsättning går att åtgärda med hjälpmedel, exempelvis med en badbräda till ditt badkar.

Bidrag beviljas inte om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister.

Intyg från sakkunnig

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker ditt behov av anpassningen. Kontakta i första hand din arbetsterapeut när du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag vid flytt till ny bostad

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad.
Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Mer information finns i lagen om bostadsanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att beviljas bidrag kan du behöva godkännande för anpassningen.

  • bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även de godkänna.
  • för bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse eller förvaltare godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
  • gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.

I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Du äger din utrustning

Du äger den utrustning som du fått bidrag till. Du ansvarar för skötsel och underhåll och du måste räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte av bidrag. Du kan i vissa fall få bidrag för reparation av det som bedöms vara teknisk avancerad utrustning som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Kontrollera vilka garantier och möjligheter till reklamation som gäller. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande för din utrustning. Du gör felanmälan till den entreprenör som installerat din utrustning.

Ansökningsblankett för reparationsbidrag Pdf, 125.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag, tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare. När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende och prövar det mot gällande lag och rättspraxis. Handläggaren granskar också intygets styrka. Vid behov görs ett hembesök tillsammans med arbetsterapeut för att gå igenom olika anpassningsalternativ tillsammans med dig. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag Pdf, 210.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med att beställa anpassning

Handläggaren för bostadsanpassningsbidraget kan hjälpa till att beställa anpassningen som beviljats. Det sker på uppdrag från sökande genom en fullmakt. Observera att det är du som sökande som är den faktiske avtalsparten i förhållande till entreprenören.

Fullmakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt eller förordnande

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.

Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 93.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Kraven för att beviljas bostadsanpassningsbidrag är hämtade ur lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(SFS 2018:222) som gäller från 1 juli 2018.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?