Mjölby kommun, länk till startsidan

Att bli äldre i kommunen

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att du ska kunna ha ett så självständigt liv som möjligt. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

Ansökan om stöd och hjälp

Blankett för ansökan om bistånd enligt SoL Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för uppsägning av insatser enligt SoL och/eller LSS Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Från ansökan till beslut

När din ansökan har tagits emot kontaktar biståndshandläggaren dig för att boka tid för ett möte. Närstående får gärna vara med vid mötet. Tillsammans går ni igenom vad du klarar av på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Biståndshandläggaren fattar ett beslut som grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och kommunens fastställda riktlinjer. Du får alltid beslutet hemskickat skriftligt. Om det behövs ringer vi också upp dig och berättar om beslutet.

Dokumentation

Biståndshandläggaren dokumenterar ert samtal och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Sedan gör hen en utredning utifrån informationen hen fått. Ibland behövs även information från till exempel läkare. Vi frågar alltid dig om vi får ta del av den sortens uppgifter.

Biståndshandläggaren strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt utifrån karaktär och omfattning i ansökan.

Beställning

När din ansökan beviljats skickas en beställning till de som ska utföra din hjälp. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när hjälpen ska starta. Ni planerar hjälpen tillsammans och skriver en så kallad genomförandeplan. Här har du möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Avslag

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

I det skriftliga beslutet som du får kan du läsa hur du gör för att överklaga. Även biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till omsorgs- och socialförvaltningen inom tre veckor från dagen när du fått del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det inte prövas.

Skriv i brevet vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutets ärenderubrik och öppnandedatum. Beskriv också vilken ändring du önskar.

I samband med överklagan gör omsorgs- och socialförvaltningen en bedömning av om beslutat ska ändras. Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Det innebär ingen kostnad för dig.

Förändrat behov

Om ditt behov förändras behöver du kontakta biståndshandläggaren för en ny behovsbedömning.

Vad kostar insatser för vård och omsorg?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet "Avgifter vård och omsorg" som du kan ladda ner nedan.

Avgifter omsorgs- och socialnämnden Pdf, 342.1 kB.

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift.

Här kan du fylla dina uppgifter för beräkning av omsorgsavgift (inkomstanmälan) Pdf, 189.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefontider för äldrehandläggarna är följande:
Vardagar kl 8:00-9:30
Telefon: 010-234 50 00
E-post Äldre: utredning.aldre@mjolby.se
E-post LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppsökande verksamhet

När du fyllt 80 år blir du inbjuden till en informationsträff för att få veta vilka insatser Mjölby kommun erbjuder för att underlätta din vardag.

Vid frågor kontakta anhörigkonsultent Annelie Rydell, telefon 010-234 59 27.

Verksamhetschef

Catherine Stolfer Suneson
Telefon: 010-234 54 89
E-post: catherine.stolfersuneson@mjolby.se

 

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?