Mjölby kommun, länk till startsidan

Att bli äldre i kommunen

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att du ska kunna ha ett så självständigt liv som möjligt. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

Ansökan om stöd och hjälp

Blankett för ansökan om bistånd enligt SoL Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för uppsägning av insatser enligt SoL och/eller LSS Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Vad kostar insatser för vård och omsorg?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet "Avgifter vård och omsorg" som du kan ladda ner nedan.

Avgifter omsorgs- och socialnämnden Pdf, 199.1 kB.

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift.

Här kan du fylla dina uppgifter för beräkning av omsorgsavgift (inkomstanmälan) Pdf, 189.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

E-post, Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

E-post, LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppsökande verksamhet

När du fyllt 80 år blir du inbjuden till en informationsträff för att få veta vilka insatser Mjölby kommun erbjuder för att underlätta din vardag.

Vid frågor kontakta anhörigkonsultent Annelie Rydell, telefon 010-234 59 27.

Verksamhetschef

Catherine Stolfer Suneson
Telefon: 010-234 54 89
E-post: catherine.stolfersuneson@mjolby.se

Relaterad information

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats.

LSS och Lagen om assistansersättning (LASS) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?