Mjölby kommun, länk till startsidan

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Luften utomhus

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden, inte skadas. Luftföroreningar kan bidra till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning.

Luftföroreningar i luften kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Föroreningarna kommer av uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från vägtrafiken samt utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?