Mjölby kommun, länk till startsidan

Luften utomhus

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden, inte skadas. Luftföroreningar kan bidra till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning.

Luftföroreningar i luften kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Föroreningarna kommer av uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från vägtrafiken samt utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?