Mjölby kommun, länk till startsidan

Ventilation

En god ventilation minskar risken för hälsobesvär. Människor och djur använder syret i luften och därför måste inomhusluften i en bostad eller byggnad ständigt förnyas. Det är viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär.

Syftet med ventilation är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. Grundventilationen ska vara anpassad för den verksamhet som finns i byggnaden eller hur många personer som vistas i byggnaden. Luftens kvalitet inomhus påverkas av bland annat hur frisk luft som kommer in i byggnaden och hur effektiv ventilationen är.

I byggnader med dålig eller verkningslös ventilation stannar föroreningar som typ rökning, tvättning och matlagning kvar inomhus. Även inredning och byggmaterial kan ge ifrån sig en del ämnen till inomhusmiljön. Luftfuktigheten kan också påverka upplevelsen av luftkvaliteten. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar ventilationen?

I byggnader med fungerade ventilation finns till- och frånluft. Tilluft är den friska utomhusluften som kommer in i byggnaden via ventiler. I en bostad sitter ventilerna ofta ovanför eller under ett fönster i sovrum, vardagsrum och liknande. Frånluften är den luft som förs bort från byggnaden. I bostäder sker det oftast genom ventiler i kök, badrum och toalettutrymme. I en bostad skapas därmed ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i exempelvis vardagsrum och sovrum och förs sedan ut genom ventiler i badrum och kök.

 

Det finns tre huvudtyper när det kommer till ventilationssystem i bostäder.

Självdragsventilation (S)

Genom ventilerna för tilluft strömmar uteluften in och strömmar sedan ut vid frånluftsventilerna i badrum, kök och toalettutrymme. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader mellan ute- och inomhusluften.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Uteluften strömmar in genom ventilerna för tilluft och sugs ut med fläktar i kök, badrum och toalettutrymme.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Uteluften trycks in med hjälp av fläktstyrda tilluftsventiler i vardagsrum och sovrum och sugs sedan ut via fläktar i kök, badrum och toalettutrymme. Ett FT-system kan även kombinerad med värmeväxlare och kallas då FTX-system.

Tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska

  • Fukt skapas på insidan av fönster.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
  • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
  • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp. Ha gärna köksdörren på glänt och låt fönster i närliggande rum vara öppna.

Åtgärder för ventilation

Här kommer några tips på vad du kan göra för åtgärder själv om du upplever problem med ventilationen i bostaden.

  • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
  • Håll frånlufts- och tilluftsventilerna öppna och rengör dem ofta. Många ventilationsdon kan enkelt plockas isär och diskas rena med diskmedel och vatten.
  • Gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden.
  • Håll fönster i köket stängt när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
  • Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation.

Anmäla störning

Om du upplever problem med ventilationen i din bostad bör du i första hand kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse angående problemet Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta vilken fastighet eller verksamhet störningen kommer ifrån för att veta vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar så som luftflödesmätningar.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?