Mjölby kommun, länk till startsidan

Skadedjur

Att få in skadedjur eller ohyra kan skapa stora problem. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur som kan angripa livsmedel, textilier och byggnader.

Möss, råttor och duvor är exempel på skadedjur. Vilda djur som rör sig i närhet kan också räknas som skadedjur, exempelvis grävlingar och förvildade katter. Exempel på ohyra är bland annat mjölbaggar, silverfiskar, kackerlackor och flugor. Om insekter eller skadedjur ska räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Vad kan jag göra för att undvika ohyra och skadedjur?

För att minska risken att få in skadedjur och ohyra i din bostad finns nedanstående tips.

  • Städa och håll rent i din bostad.
  • Kom ihåg att titta noga igenom ditt bagage om du har varit utomlands så att du inte har fått med dig ohyra hem.
  • Var uppmärksam på att det inte kommer med insekter på varor om du köper direktimporterade matvaror.
  • Plocka undan ätbara saker när du inte ska äta dem eftersom det kan locka till sig råttor och möss om det ligger framme.
  • Soprummen ska vara svåra att ta sig in i och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Ansvar

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Om du är fastighetsägare till din bostad har du ansvaret att åtgärda problem med skadedjur och ohyra. Du kan då kontakta företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Om du inte är fastighetsägare för din bostad och har problem med skadedjur eller ohyra så är det fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för att utföra åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem.

Anmäla störning av skadedjur och ohyra

Om du upplever problem med skadedjur och ohyra ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, förvaltare eller bostadsföreningens styrelse. Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta på vilken adress som du upplever störningen och om du har varit i kontakt med den som ansvarar för fastigheten. Uppge även i vilka rum och utrymmen som du upplever skadedjur eller ohyra, hur länge det har förekommit och vad det är för typ av skadedjur eller ohyra. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar. Detta kan till exempel vara enstaka silverfiskar i badrum.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?