Mjölby kommun, länk till startsidan

Fukt och mögel

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna kan öka och resultera i hosta och väsande andning kan öka. Om det är för hög luftfuktighet bostaden kan öka risken för mögel vilket kan innebär en risk för din hälsa.

De som kan påverkas negativt i byggnader med fuktskador är personer som har astma eller allergier. Även personer utan allergi kan påverkas negativt om de vistas i byggnader med fuktskador. Enligt Världshälsoorganisationen WHO ger fuktskador i bostäder också ökad risk att insjukna i astma, framför allt barn.

Folkhälsomyndigheten allmänna råd om fukt och mikroorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tecken på fukt- och mögelskador

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Fukt- och mögelskador uppstår ofta i badrum och andra våtutrymmen, framförallt eftersom mögel trivs i fuktiga miljöer Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanliga och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Du kan få bort fläckarna genom vanlig grovrengöring.

Orsaker till fukt och mögel

Mögelsporer och bakterier förekommer naturligt både inom- och utomhus. Vanligen orsaker de inte några problem, men om det blir höga fukthalter i inomhusluften eller om det finns en vattenskada bildar mögelsporerna kolonier och kan ställa till med stora problem.

Några av de vanligaste orsakerna till fuktskador är:

 • Undermålig ventilation i huset
 • Läckande rör och vattenledningar
 • Dålig dränering runt huset
 • Läckande tak och stuprör
 • Vattenläckor

Förebygg fukt- och mögelskador i ditt badrum

Det finns några enkla knep för att förebygga fukt- och mögelskador i badrummet.

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning. Låt dörren till badrummet stå öppen efter dusch och bad för att vädra ut all fukt.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Anmäla misstänkt fukt- och mögelproblem

Om du misstänker att fukt- eller mögelskador i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, förvaltare eller bostadsföreningens styrelse. Äger du ditt eget hus är det du som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder.

Om kontakten med din fastighetsägare, förvaltare eller bostadsföreningens styrelse inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta på vilken adress som du misstänker fukt- eller mögelskadan och om du har varit i kontakt med den som ansvarar för fastigheten. Uppge även i vilka rum och utrymmen som du misstänker fukt- eller mögelskadan, hur länge det har förekommit och om det har genomförts några åtgärder. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?