Mjölby kommun, länk till startsidan

Tomgångskörning

I Mjölby kommun gäller tomgångskörning i högst en minut.

Bestämmelser om tomgångskörning finns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Förbudet mot tomgångskörning gäller även fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

Förbudet mot tomgångskörning gäller inte då...

  1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i en trafikkö.
  2. motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?