Faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni får barn utan att vara gifta, alternativt ingått registrerat partnerskap, ska föräldraskapet bekräftas.

Bekräftelse av föräldraskap


Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. För mer information se www.MFOF.se Länk till annan webbplats.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet. I och med att den nya lagen om digitala bekräftelser träder i kraft 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida (se länk här Länk till annan webbplats.). Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Vill ni fastställa faderskapet redan under graviditeten måste ni själva kontakta familjerätten.

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger som möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen, familjerätten

Telefontider: Onsdagar och Fredagar kl 10-12


Telefon: 010-234 54 73

familjeratten@mjolby.se

Senast publicerad