Faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni får barn utan att vara gifta, alternativt ingått registrerat partnerskap, ska föräldraskapet bekräftas hos familjerätten på omsorgs- och socialförvaltningen.

Bekräftelse av föräldraskap

När ert barn är fött får familjerätten information från Skatteverket om att ni som är föräldrar inte är gifta eller har registrerat partnerskap. Vi skickar då ett brev till er där ni ombeds att ta kontakt med oss för att boka in ett besök. Ofta räcker det med ett kort besök där ni skriver under på att barnet är ert gemensamma. Är ni överens om gemensam vårdnad undertecknas även det vid besöket. 

Vill ni fastställa faderskapet redan under graviditeten måste ni själva kontakta familjerätten.

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger som möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen, familjerätten

Gudrun Carlström

Telefon: 010-234 54 73

Annika Sällberg
Telefon: 010-234 54 35

E-post: social@mjolby.se