Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Adoption

Om man vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. En socialsekreterare gör, efter ansökan, en utredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Det är obligatoriskt att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption.

Utredningen

Innan beslut om medgivande, görs en utredning; en lämplighetsbedömning av de sökande. Utredningen ska vara underlag för socialnämndens beslut och presentera de sökande så att barnets företrädare i ett annat land får en klar bild av dem.

Medgivandet

När utredningen är klar skriver en handläggare en rapport och ett förslag till beslut. Det är sedan ledamöterna i socialutnämnden som beslutar om familjen ska få ett medgivande att ta emot ett barn. Ett medgivande gäller i två år och gäller endast för att ta emot ett barn genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation. (Undantag kan göras för så kallad enskild adoption).

MIA har bytt namn till MFoF

Vår kontrollmyndighet Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor har bytt namn i samband med att de har fått fler arbetsuppgifter.

Det nya namnet är Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Myndigheten har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.

Myndigheten för Familjerätt och Föraldraskasstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se