Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Grundskola

I Mjölby kommun finns endast kommunala grundskolor. Skolornas uppdrag är fastställt av staten i skollagen, läroplaner och kursplaner. Skolornas mål är att leva upp till alla de förväntningar som ställs i dessa nationella styrdokument.

Det innebär bland annat att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina respektive förutsättningar och att de utvecklar sina förmågor att reflektera, analysera, kommunicera, hantera begrepp och information.

På varje skola finns likabehandlingspaner som uppdateras varje år. Vill du ta del av dem kan du kontakta respektive skola.

Skolverket har en webbsida med skolinformation där det går att jämföra skolor i kommunen eller landet.

Välja skola - öppen skolinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskolor i Mjölby kommun

I kommunen finns 14 grundskolor. Förutom skolorna i Mjölby, Mantorp och Skänninge finns även skolor på landsbygden i Normlösa, Västra Harg och Väderstad. Varje skola har också fritidshemsverksamhet.

Karta över skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolgång för nyinflyttade till Mjölby kommun

Om en elev i grundskoleålder flyttar till Mjölby kommun ska du som vårdnadshavare ta kontakt med rektorn vid den skola du önskar att barnet ska gå på. Mottagande och avlämnande skola sköter sedan den formella överflyttningen.

Skolgång vid flytt mellan kommuner eller fristående skolor

Flyttar du mellan två kommuner kan du ha rätt att gå kvar i din gamla skola. Du kan också välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts. Kontakta aktuell skola för mer information.

För dig som bor utanför Mjölby kommun men som vill gå i skola här finns en blankett att fylla i.

Skolgång i Mjölby kommunPDF

Kontakt

Verksamhetschef för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se