Tomgångskörning

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö i Mjölby kommun, får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas i gång i högst en minut.

Undantag

Föreskrifterna för tomgångskörning gäller inte då...

  1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i i trafikkö
  2. motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.