Tomgångskörning

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö i Mjölby kommun, får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas i gång i högst en minut.

Undantag

Föreskrifterna för tomgångskörning gäller inte då...

  1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i i trafikkö
  2. motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

Senast publicerad