Vad ingår i hemtjänsten?

Kommunen erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt i hemmet.

Genom hemtjänsten kan du till exempel få stöd med städning, tvättning, handla dagligvaror och personlig omsorg.

Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen och ansökan gör du hos en biståndshandläggare.

Hemliv

  • Bostadsvård/städning
  • Tvätt och klädvård
  • Inköp av dagligvaror
  • Matdistribution

Trygghet

  • Trygghetslarm
  • Tillsyn

Personlig omvårdnad

  • Dag- och natthjälp (måltid, göromål i hemmet, förflyttningar)
  • Morgon- och kvällshjälp (personlig hygien, frukost, sänggående)

Du har även möjlighet att ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice. Och för dig med demensdiagnos finns även en dagverksamhet.

Ansök om hemtjänst

Blankett för ansökan om boende, stöd och servicePDF

Så här går det till från ansökan till beslut

Kontakt

Är du i behov av stöd i hemmet kontakta utredningsenheten.

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 0142-850 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se


Enhetschefer Hemtjänstorganisationen

Hemtjänst Kungshöga och Trygghetsvärdar
Vakant
Telefon: 0142-859 75

Hemtjänst Väster

Maud Steen

Telefon: 0142-850 96
maud.steen@mjolby.se


Hemtjänst Öster och Hemstöd
Sara Lönnqvist
Telefon: 0142-36 61 87
sara.lonnqvist@mjolby.se


Hemtjänst Skänninge och Nattpatrullen
Anna-Karin Westlund
Telefon: 0142-850 71

anna-karin.westlund@mjolby.se