Tillsyn i hemmet

Tillsyn i hemmet gör dig trygg dygnet runt. Vi utför tillsynerna digitalt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

Äldre man med surfplatta

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. Genom tillsyn kan du känna dig trygg i hemmet dygnet runt.

Tillsynen utförs genom videosamtal på dagen och med hjälp av en kamera på natten. Tillsynerna utförs enbart av behörig personal, kommunikationen hanteras säkert och inget ljud-, bild- eller filmmaterial spelas in och lagras. Tillsynen sker enligt överenskommelse efter behov, tack vare att de görs digitalt kan vi utföra tillsynerna med tätare intervall.

Videosamtal på dagen

Vi ser till att kunden får en surfplatta som endast är till för tillsynsbesök, det gör det enkelt och tryggt för kunden. Hemtjänsten ringer upp kunden som svarar på sin surfplatta och tillsynen utförs med ljud och bild. När tillsynen avslutas stängs kameran och mikrofonen av i kundens surfplatta.

tillsyn kamera

Kameratillsyn på natten

Genom kameran utför hemtjänstpersonalen tillsynen utan risk för att störa, och kanske oroa, personer som vilar eller sover.

Hur fungerar det?

Tillsynen sker enligt överenskommelse. Vid tillfällen då det av någon anledning inte går att få fram en bild via kameran görs i stället ett personligt besök. Kameran är bara aktiv när tillsynen utförs, den är ljudlös och fungerar i fullständigt mörker. När tillsyn görs blinkar en liten lampa. Inget ljud-, bild- eller filmmaterial spelas in och lagras. Tillsynen görs enbart av behörig personal.

Ansökan om tillsyn

Ansök via blanketten här på vår hemsida eller vänd dig till en biståndshandläggare. Vi hjälper dig att installera kameran och informerar om hur den fungerar.

Blankett för ansökan om boende, stöd och service. Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här går det till från ansökan till beslut.

Den enskilde måste själv ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Den enskilde kan ta hjälp av en anhörig för att kontakta biståndshandläggare eller att fylla i en skriftlig ansökan.

Kontakt

Enheten äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se