Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Luften utomhus

Frisk luft utan skadliga föroreningar är en förutsättning för att människor och natur ska må bra. Luftföroreningar bidrar bland annat till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning. Luftkvaliteten i Mjölby kommun är övervägande bra. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att övervaka luftkvaliteten och förebygga dålig luftkvalitet.

Luftövervakningen i Mjölby kommun

I Mjölby kommun genomförs varje år beräkningar av olika luftföroreningar så som partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på några utvalda gator. Mjölby kommun har även mätt partiklar under 2011 och 2012 vid Kungsvägen.

Östergötlands luftvårdsförbund

Mjölby kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Östergötlands Luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur dessa påverkar miljön.

Har du frågor om luftkvaliteten i Mjölby kommun är du varmt välkommen att kontakta miljökontoret.

Mätning av partiklar (PM10) vid Kungsvägen i MjölbyPDF

Östergötlands luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mätningar och gamla mätresultat, rapporter och så vidare återfinns på Luftvårdsförbundets hemsida.