Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Luften utomhus

Frisk luft utan skadliga föroreningar är en förutsättning för att människor och natur ska må bra. Luftföroreningar bidrar bland annat till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning. Mjölby kommun arbetar