Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet eller ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem.

Åldern på de barn och ungdomar som behöver ett familjehem varierar. Det kan vara ett spädbarn som kommer att behöva bo i familjehem under hela uppväxten eller ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö. Behovet av stöd är mycket varierande därför försöker man på bästa sätt matcha barnets behov med familjehemmets resurser.

Ett familjehem kan bestå av en familj eller så kan man vara ensamstående. Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och med barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. Utbildning samt stöd ges under uppdragets gång för att barnet och familjehemmet ska ges bästa möjliga förutsättningar.

Innan du/ni kan bli familjehem görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter bland annat från polis- och socialregister. Som familjehem får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning.

Mer information finns hos Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

far och son

"Att ta sig an ett barn blir det du gör det till, för oss var det en självklarhet att vår nya familjemedlem skulle bli en naturlig del av vårt, vår släkts och våra vänners liv. Vi gör ingen skillnad utan hen stöps i samma form som våra andra barn." 

 

Vill du bli familjehem?

Lämna din intresseanmälan via SKL:s tjänst FamiljehemSverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer sedan bli kontaktad av en handläggare.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Telefon: 0142-850 00