Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som avlastning för barnets föräldrar. De flesta föräldrar har själva ansökt om att få en kontaktfamilj till sitt barn. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj.

Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets liv, självklart under uppdragets gång, men också efter att uppdraget har avslutats.

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller så kan man vara ensamstående. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från bland annat polis- och socialregister. När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Mjölby kommun. För att läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på SKR:s hemsida.

Hjälp i form av kontaktfamilj är ett frivilligt stöd och kan beviljas både till vissa funktionsnedsatta och personer med andra svårigheter.

Vill du bli kontaktfamilj?

Lämna din intresseanmälan via SKR:s tjänst FamiljehemSverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kommer sedan bli kontaktad av en handläggare.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Telefon: 010-234 50 00

Mail: resursteamet@mjolby.se

Senast publicerad