Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkaren inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till skolsköterska.

Elevhälsans Medicinska Insats - EMI

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt ska EMI stödja och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling mot utbildningens mål utifrån elevernas olika behov. Skolsköterskor och skolläkare arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa och en bra arbetsmiljö.

Skolsköterska

Alla kommunens skolor har tillgång till skolsköterska. Samtliga skolsköterskor är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som ger behörighet att arbeta med hälso- och sjukvård för barn och unga. Skolsköterskans uppdrag är att erbjuda hälsobesök och vaccinationer samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Elever eller elevers vårdnadshavare kan vid behov kontakta skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan deltar även vid skolornas elevhälsoteam - EHT.

Skolläkare

Skolläkare finns att tillgå på samtliga skolor. Tid till skolläkarmottagningen kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Skolläkarens uppdrag är att hjälpa de elever som anses ha skolrelaterade medicinska problem med bedömning, rådgivning och eventuell vidare remittering till annan vårdinrättning.

Sekretess och hantering av personuppgifter

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter.

Mer information om dataskyddsförordningen 

Journaler

Vid skolstarten upprättas en digital skolhälsovårdsjournal, där besök och vaccinationer dokumenteras.

Hälsobesök

Syftet med hälsobesök är att bevara/förbättra hälsan samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleven. I den obligatoriska skolformen erbjuds minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan ytterligare ett besök. Samtliga nyanlända elever kallas till skolsköterska för en hälsokartläggning. Tolk används vid behov.

Vaccinationer

EMI följer det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats inom barnhälsovården samt erbjuder kompletterande vaccinationer till alla elever som inte har ett fullgott vaccinationsskydd. För genomförande av vaccination krävs skriftligt medgivande av vårdnadshavare. Givna vaccinationer registreras i nationella vaccinationsregistret och Svevac.

Egenvårdsplan

Ibland behöver elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan. EMI har inte ansvar för att utföra egenvård men kan delta vid planering och samverkan vid behov. Ansvaret vilar på respektive elevs vårdnadshavare att tillsammans med behandlande klinik/läkare utforma en egenvårdsplan.

Planerade aktiviteter

Förskoleklass

Insamlande av uppgifter från BVC och hälsouppgift inför skolstart från vårdnadshavare.

Årskurs 1

Hälsobesök genomförs tillsammans med vårdnadshavare. Samtal utifrån ifylld hälsodeklaration. Kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsobesök. Samtal utifrån ifylld hälsodeklaration. Kontroller av tillväxt, rygg och syn.

Årskurs 5

Vaccination av flickor mot humant papillomvirus.

Årskurs 7

Hälsobesök. Samtal utifrån ifylld hälsodeklaration. Kontroller av tillväxt, rygg och syn samt färgseende. Medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Årskurs 8

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta.

Gymnasiet årskurs 1

Hälsobesök. Samtal utifrån ifylld hälsodeklaration. Kontroller av tillväxt och syn.

Nyanlända

Hälsobesök. Samtal utifrån ifyllt hälsokartläggningsdokument. Kartläggning av vaccinationsstatus och eventuell komplettering av vaccinationer. Kontroller utifrån det svenska basprogrammet.

Övrig information

Kontakta oss gärna om det är något vi behöver få veta som rör elevens hälsa eller om det är något ni undrar över.

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Maria Karlström
Telefon: 0142-853 05

maria.karlstrom@mjolby.se


Skolläkare

Camilla Gårdman
Telefon: 0142-859 76

camilla.gardman@mjolby.se


Egebyskolan och Dackeskolan

Annika Edberg
Telefon: 0142-852 99

annika.edberg@mjolby.se


Klämmestorpskolan och Veta skola

Elina Landberg Lejon
Telefon: 0142-850 60

elina.landberg-lejon@mjolby.se


Vifolkaskolan år 7-9 och Västra Harg skola

Anita Eriksson

Telefon: 0142-856 24

anita.eriksson@mjolby.se


Lagmansskolan 7-9

Laila Sandström

Telefon: 0142-852 56
laila.sandstrom@mjolby.se


Lagmansskolan 4-6 och Vasaskolan

Susanna Boström

Telefon: 0142-852 69

susanna.bostrom@mjolby.se


Blåklintsskolan 7-9, Väderstad skola och Normlösa skola

Helena Holmgren Carlsson
Telefon: 0142-852 84

helena.holmgren-carlsson@mjolby.se


Blåklintskolan förskoleklass-årskurs 6

Helen Frid
Telefon: 0142-366287
helen.frid@mjolby.se


Vifolkaskolan förskoleklass-årskurs 6

Marie Wolving

Telefon: 0142-852 13

marie.wolving@mjolby.se


Trojenborgsskolan

Lena Andersson
Telefon: 0142-858 43

lena.andersson@mjolby.se


Bjälbotullskolan och Lindbladsskolan

Carolina Möller

Telefon: 0142-859 39

carolina.moller@mjolby.se


Dackeskolan

Lisa Eriksson
Telefon: 0142-853 36

lisa.eriksson@mjolby.se


Kungshögaskolan

Sofia Isaksson
Telefon: 0142-853 53

sofia.isaksson@mjolby.se


Verksamhetschef

Linda Hedlund

Telefon: 0142-852 47
linda.hedlund@mjolby.se