Mjölby kommun, länk till startsidan

Tal, språk och kommunikation

Tal- och språkgruppen är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. I tal- och språkgruppen ingår specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation, talpedagog och logopeder. Mjölby kommun ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Vårt uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med skolorna som till exempel att:

 • Ge stöd och träning till elever med specifika språksvårigheter

 • Vara en del i skolans tvärprofessionella elevhälsoteam

 • Ge fortbildning, stöd och handledning till personal, elever och vårdnadshavare om språkutveckling och språklig sårbarhet i skolan

 • Samarbeta med pedagoger kring språklig tillgänglighet i undervisning och lärmiljöer

 • Vid behov kartlägga elevers tal, språk och kommunikation

 • Samverka med andra verksamheter och yrkeskategorier

 • Vid behov skicka remiss till Regionens logopedmottagning för fördjupad logopedisk utredning

Modersmål

Mjölby kommun ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Undervisningen ska även underlätta elevernas utveckling till att bli tvåspråkiga med dubbel kulturell identitet. Modersmålsundervisningen är frivillig.

Regler och riktlinjer

Reglerna för modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett modersmål och om det är på grundskole- eller gymnasienivå. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. I förskolan ska barn få stöd i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani chib
 • Samiska

Modersmålsundervisning ligger utanför ordinarie schema (oftast eftermiddagstid). Undervisning kan ske på annan skola än den man själv tillhör.

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i:

 • grundskolan och motsvarande skolformer
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Ansöka om och säga upp modersmålsundervisning

Ansökan till modersmålsundervisning sker i appen Edlevo. Det är samma app som används för att anmäla frånvaro och den finns att ladda ner i Appstore eller Google play. Inloggning sker mer BankID. Tryck på de tre strecken längst upp till höger och välj "modersmål". Om du inte har BankID kan du kontakta utbildningskontoret för hjälp med ansökan, utbildning@mjolby.se

Rektor beslutar om en elevs rätt till modersmålsundervisning. För att avsluta modersmålsundervisning ska du fylla en blankett om uppsägning av modersmålsundervisning.

Blankett för uppsägning av modersmålsundervisning Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?