Mjölby kommun, länk till startsidan

Vilket stöd finns?

I skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Insatser för elever i skolan

Extra anpassningar av undervisningen kan vara att en elev får extra hjälp och stöd med att komma igång med arbetet, tillgång till digital teknik med anpassade programvaror eller andra läromedel som passar elevens behov.

Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga har rektor ansvar för att utreda om det finns behov av särskilt stöd som till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Vill du läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd se Skolverkets hemsida.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolverket har även information om var du som är elev eller vårdnadshavare kan vända sig om du är missnöjd med det stöd eller de anpassningar som gjorts.

Skolverket: Hjälp vid problem eller missförhållanden i skolan Länk till annan webbplats.

På varje skola finns elevhälsoteam där olika professioner arbetar tillsammans med att ta fram anpassningar och åtgärder för att hjälpa elever i skolan.

Stöd för barn i förskola

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. De kan då ha rätt att gå i förskola även om det inte finns ett tillsynsbehov. Utredning och beviljande av sådan placering sker av resursenhetschefen. Barn som redan är inskrivna kan ha rätt till utökad tid.

Barn i förskolan kan behöva anpassningar och specialpedagogiskt stöd för att kunna lära, utvecklas och må bra. Detta kan ske genom samarbete med förskolans personal, specialpedagog, vårdnadshavare och BVC (barnavårdcentralen).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?