Mjölby kommun, länk till startsidan

Specialpedagogik

Specialpedagoger finns både som anställd personal på skolor, och de som jobbar centralt tillsammans med elevhälsans personal. De som organiseras centralt har en handledande roll som stöd för det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola och grundsärskola. De har även ett nära samarbete med pedagoger och logopeder som arbetar med tal, språk och kommunikation.

Specialpedagoger som är lokalt organiserade arbetar närmare eleverna och finns oftast med i de lokala tvärprofessionella elevhälsoteamen.

Specialpedagogerna kan

  • ge konsultation och handledning till personal
  • ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • ge råd om material och metoder utifrån aktuell forskning
  • arbeta med kompetensutveckling av personal
  • medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • samarbeta med interna och externa aktörer
  • observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?