Mjölby kommun, länk till startsidan

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan enbart sökas av skolor och förskolor för barn och elever som är folkbokförda i Mjölby kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder. Denna information riktar sig till förskolan och skolan.

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till förskolor och skolor. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som bara beviljas i undantagsfall.

Skolverket - Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Länk till annan webbplats.

Mjölby kommuns process för ansökan och godkännande av tilläggsbelopp utgår från samma information som finns på Skolverkets webb.

Tilläggsbelopp kan till exempel sökas för:

  • Barn eller elever med medicinsk funktionsnedsättning. Medicinsk funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd.
  • Barn eller elever som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver extraordinära stödåtgärder för att vistas i förskole- eller skolmiljö.
  • Tilläggsbelopp är avsett att täcka det extraordinära särskilda stödet. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan inte finansieras genom tilläggsbelopp utan ingår i den grundersättning eller programpris som skolan får för eleven.

Ansökan om tilläggsbelopp, externa enheter Länk till annan webbplats.

Utvärdering av tilläggsbelopp, externa enheter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?