Kurator och psykolog

Kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator och psykolog.

Kurator

I kuratorernas arbete ingår bland annat att

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
 • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
 • ge konsultation till skolpersonal
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Psykolog

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

 • medverka i skolornas elevhälsoteam
 • handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
 • erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
 • utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
 • ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
 • samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst.

Psykologerna följer gällande dataskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter.

Kontakt kuratorer

Vifolkaskolan F-6, Vifolkaskolan 7-9

Anna Tapper
Telefon: 0142-856 01
anna.tapper@mjolby.se


Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola

Bo Asplund
Telefon: 0142-854 13

bo.asplund@mjolby.se


Lagmanskolan

Jonatan Falklöf
Telefon: 0142-852 64

jonatan.falklof@mjolby.se


Lagmanskolan och Vasaskolan

Malin Ljungdahl
Telefon: 0142-859 83
malin.ljungdahl@mjolby.se


Trojenborgsskolan och Väderstad skola

Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-858 47

jennifer.sjostrand@mjolby.se


Blåklintsskolan

Karin Lundqvist
Telefon: 0142-857 98

karin.lundqvist@mjolby.se


Elin Ihrfält

Telefon: 0142-855 64

elin.ihrfalt@mjolby.se


Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och Västra Hargs skola

Thomas Olsson
Telefon: 0142-854 28

thomas.olsson@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Dackeskolan

Angelica Pettersson
Telefon: 0142-850 34
angelica.pettersson@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Kungshögaskolan

Sara Karlström

Telefon: 0142-853 65

sara.karlstrom@mjolby.se


Kontakt psykologer

Medicinskt ledningsansvarig psykolog och psykolog mot förskolan

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-852 45

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se


Dackeskolan, Kungshögaskolan och Vasaskolan

Jenny Lundström

Telefon: 0142-859 80

jenny.lundstrom@mjolby.se


Vifolkaskolan F-6 och 7-9, Klämmestorpsskolan och Normlösa skola

Olivia Holtz
Telefon: 0142-366014
olivia.holtz@mjolby.se


Trojenborgsskolan, Bjälbotullskolan, Lindbladsskolan och Väderstad skola

Amanda Veibäck
Telefon: 0142-854 11
amanda.veiback@mjolby.se


Lagmansskolan och Egebyskolan

Vera Svedestig Götesson

Telefon: 0142-854 12

vera.svedestig-gotesson@mjolby.se


Blåklintskolan, Västra Hargs skola och Veta skola

Josefine de Brun Mangs

Telefon: 0142-366286
josefine.debrunmangs@mjolby.se