Kurator och psykolog

Kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator och psykolog.

Kurator

I kuratorernas arbete ingår bland annat att

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
 • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
 • ge konsultation till skolpersonal
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Psykolog

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

 • medverka i skolornas elevhälsoteam
 • handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
 • erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
 • utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
 • ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
 • samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst.

Psykologerna följer gällande dataskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter.

Kontakt kuratorer

Vifolkaskolan F-6

Julia Lidberg
Telefon: 010-234 61 76
julia.lidberg@mjolby.se


Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola

Bo Asplund
Telefon: 010-234 54 13

bo.asplund@mjolby.se


Lagmansskolan och Vasaskolan

Tamara Lindblom

Telefon: 010-234 52 64

tamara.lindblom@mjolby.se


Lagmansskolan

Jonatan Falklöf
Telefon: 010-234 59 83
jonatan.falklof@mjolby.se


Trojenborgsskolan och Väderstad skola

Jennifer Sjöstrand
Telefon: 010-234 58 47

jennifer.sjostrand@mjolby.se


Blåklintsskolan, Vifolkaskolan 7-9

Karin Lundqvist
Telefon: 010-234 57 98

karin.lundqvist@mjolby.se


Elin Ihrfält, Blåklintskolan

Telefon: 010-234 55 64

elin.ihrfalt@mjolby.se


Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och Västra Hargs skola

Thomas Herdendal
Telefon: 010-234 54 28

thomas.herdendal@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Dackeskolan

Angelica Pettersson
Telefon: 010-234 50 34
angelica.pettersson@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Kungshögaskolan

Sara Karlström

Telefon: 010-234 53 65

sara.karlstrom@mjolby.se


Kontakt psykologer

Medicinskt ledningsansvarig psykolog och psykolog mot förskolan

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 010-234 52 45

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se


Dackeskolan, Kungshögaskolan, Vasaskolan och Väderstad skola

Jenny Lundström

Telefon: 010-234 59 80

jenny.lundstrom@mjolby.se


Bjälbotullskolan, Normlösa skola, Vifolkaskolan F-6 och 7-9 och Klämmestorpsskolan

Maria Bradley
Telefon: 010-234 60 14
maria.bradley@mjolby.se


Blåklintskolan, Lindbladsskolan, Västra Hargs skola och Veta skola

Felicia Vik Ching

Telefon: 010-234 52 23

felicia.vik-ching@mjolby.se


Lagmansskolan, Egebyskolan och Trojenborgsskolan

Vera Svedestig Götesson

Telefon: 010-234 54 12

vera.svedestig-gotesson@mjolby.se


Verksamhetschef

Linda Hedlund
Telefon: 010-234 52 47
linda.hedlund@mjolby.seSenast publicerad