Kuratorer

Kuratorerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator.

I kuratorernas arbete ingår bland annat att

  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge konsultation till skolpersonal
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Kontakt

Vifolkaskolan F-6, Vifolkaskolan 7-9

Anna Tapper
Telefon: 0142-856 01
anna.tapper@mjolby.se


Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola

Bo Asplund
Telefon: 0142-854 13

bo.asplund@mjolby.se


Lagmanskolan

Jonatan Falklöf
Telefon: 0142-852 64

jonatan.falklof@mjolby.se


Lagmanskolan och Vasaskolan

Malin Ljungdahl
Telefon: 0142-859 83
malin.ljungdahl@mjolby.se


Trojenborgsskolan och Väderstad skola

Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-858 47

jennifer.sjostrand@mjolby.se


Blåklintsskolan

Karin Lundqvist
Telefon: 0142-857 98

karin.lundqvist@mjolby.se


Elin Ihrfält

Telefon: 0142-855 64

elin.ihrfalt@mjolby.se


Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och Västra Hargs skola

Thomas Olsson
Telefon: 0142-854 28

thomas.olsson@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Dackeskolan

Angelica Pettersson
Telefon: 0142-850 34
angelica.pettersson@mjolby.se


Mjölby gymnasium, Kungshögaskolan

Sara Karlström

Telefon: 0142-853 65

sara.karlstrom@mjolby.se