Daglig verksamhet, sysselsättning och social samvaro

Om du inte studerar eller arbetar och är i åldern när de flesta gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Vem får delta i daglig verksamhet?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få daglig verksamhet. Du får inte ha något annat arbete eller gå en utbildning. Du måste också ha en nedsatt arbetsförmåga och tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS. Du kan få daglig verksamhet längst till och med den månad du fyller 67 år.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet för att få sysselsättning. Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna på daglig verksamhet är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Vi arbetar i smågrupper med handledare.

Det finns även möjlighet att arbeta på ett företag tillsammans med en handledare på arbetsplatsen.

Vårt mål är att skapa en utvecklande, stimulerande och meningsfullt arbete för dig med funktionsnedsättning.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du eller den som företräder dig ansöker om att du ska få en personlig assistans hos biståndshandläggare på kommunen. Ansökan kan göras skriftligt på en särskild blankett eller muntligt.

Det kostar ingenting att delta i daglig verksamhet, men du måste själv betala för resorna till och från daglig verksamhet.

Dagliga verksamheter

Sysselsättning och social samvaro

För dig som har psykisk ohälsa finns daglig sysselsättning inom verksamheten Knutpunkten. Här finns möjlighet till social samvaro och sysselsättning som exempelvis skapande, café och köksverksamhet, tryckeri samt data.

Knutpunkten

Hur får jag sysselsättning?

Innan du kan delta i den dagliga sysselsättningen, behöver du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. De bestämmer om du får plats i den dagliga sysselsättningen. Ett undantag är det Internetcafé somm finns på Knutpunkten, detta är en så kallade öppen verksamhet och det behövs inget beslut från en biståndshandläggare.

Ansöka om daglig verksamhet

Du eller den som företräder dig ansöker om att du ska få en personlig assistans hos biståndshandläggare på kommunen. Ansökan kan göras skriftligt på en särskild blankett eller muntligt. Läs mer om hur du ansöker.

Det kostar ingenting att delta i daglig verksamhet, men du måste själv betala för resorna till och från daglig verksamhet.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

social@mjolby.se

Senast publicerad