Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse finns till för att du som har en funktionsnedsättning ska få miljöombyte och dina anhöriga kan få avlastning.

Korttidsvistelsen innebär att man under en kortare period vistas på korttidshem eller hos en familj eller lägervistelse. Vistelsen kan erbjudas både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få korttidsvistelse.

Hur får jag korttidsvistelse?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos en biståndshandläggare på kommunen. Läs mer om hur du ansöker.

Villerkulla, för barn och unga med funktionsnedsättning

För barn och ungdomar som och har en funktionsnedsättning kan Villerkulla, kommunens korttidshem med dygnet-runt-verksamhet, vara ett alternativ.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utredning.lss@mjolby.se


Enhetschef för Villerkulla

Daniel Petersson

Telefon: 010-234 53 13

daniel.petersson@mjolby.se

Senast publicerad