Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Korttidsvistelse

Korttidsvistelsen innebär att man under en kortare period vistas på korttidshem, koloniverksamhet, läger, kurser eller hos en familj. Vistelsen kan erbjudas både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

Skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar och som fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Det sker i anslutning till skoldagen och under loven, men kan även ske i hemmet.

Villerkulla, för barn och unga med funktionsnedsättning

För den som är barn- eller ung och har ett funktionshinder kan Villerkulla, kommunens korttidshem med dygnet-runt-verksamhet vara ett alternativ. Där finns också ett fritidshem för de som behöver extra stöd under dagen. På Villerkulla och på fritids jobbar erfaren personal med utbildning som till exempel barnskötare.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se