Elevpraktik, PRAO

Elever i grundskolan har två veckors elevpraktik (prao) under årskurs 8 eller 9. På vissa gymnasieprogram är praktik en viktig del av utbildningen.

Prao i grundskolan

Syftet med prao är att elever ska få kunskap om yrken och arbetsliv, men även att de ska kunna utvecklas och upptäcka nya sidor av sig själva. Tio dagars prao är obligatoriskt i grundskolan. Prao finns även som ett obligatoriskt inslag för elever som är mottagna i grundsärskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På många yrkesutbildningar är apl en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Apl kan ingå som ett delmoment i en kurs. Läraren planerar för elevens lärande under praktiken, vilka mål som ska uppnås och hur eleven kan stöttas för att få de kunskaper som krävs i relation till kursens kunskapsmål.

Senast publicerad