Grundsärskola

Ett barn i grundsärskolan går antingen i en särskoleklass, eller så är barnet integrerad i en ordinarie grundskoleklass men följer grundsärskolans läroplan.

Ämnen i grundsärskolan

I grundsärskolans kursplan ingår följande ämnen: musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, kommunikation, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Skolverket har skrivit om integrering av särskoleelever i grundskoleklasser. Texten riktar sig främst till personal som jobbar inom skolan.  

Skolverket: Integrerad grundskola Länk till annan webbplats.

Grundsärskola i Mjölby kommun

På Lagmanskolan finns grundsärskola för elever i årskurs 4-9. Fram till och med år 3 är eleverna integrerade i klassen på sin hemskola. Därefter finns möjlighet att börja på Lagmansskolan.

Eleverna erbjuds undervisning på sin nivå och med det individuella stöd som krävs. Samarbete med grundskolan sker på alla plan där det är möjligt. 

På Lagmansskolan arbetar man efter grundsärskolans läroplan.

Lagmanskolan

På Egebyskolan finns grundsärskola med inriktning träningsskola.

Träningsskola

Skolstart grundsärskola

I dialog med rektor på förskolan diskuteras lämplig placering för eleven det år skolplikten inträder. Vid 6-års ålder, då skolplikten inträder förs en dialog med rektor på förskolan om lämplig placering för eleven.

Skolverket har tagit fram en broschyr för vårdnadshavare som bland annat besvarar frågor om vem som kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen man läser och hur barnets framtid påverkas.

Skolverkets broschyr ”Grundsärskolan är till för ditt barn” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad